Lidgelden

LIDGELDEN

KON. MARIABURG V.K.
V.Z.W K.B.V.B. : 5357

Beste spelers, beste ouders,

Rekening houdend met de verplichtingen naar de K.B.V.B. en Voetbal Vlaanderen aangaande de bondsbelasting en om onze administratie vlot te laten verlopen, zijn de volgende punten van groot belang:

Jaarlijkse bijdrage
Om reden van de geplande investering voor een nieuwe grasmat (die in juni a.s. wordt aangelegd) alsook de toegenomen onkosten voor het betalen van vrijwilligerswerk, de stijgende kosten voor nutsleidingen, enz… hebben wij het lidgeld vastgelegd volgens onderstaande info:

De jaarlijkse bijdrage 2018-2019 voor de spelers
Voor U6 en U7 : 200,00 € (icl wedstrijden voor U6 én 2de trainingsbeurt voor U7!)
Vanaf U8 : 260,00 €

Een tweede speler van dezelfde familie betaalt vanaf U8 : 200,00 €
Een derde, vierde, enz.: 170,00 /150 €
Alle nieuwe leden betalen een eenmalige kost van 12.50 euro extra voor inschrijving K.B.V.B.

In het inschrijvingsgeld zijn begrepen:
– kledijpakket
– een drinkbus “Mariaburg” (waterdispenser aanwezig in de club; is een ecologisch verantwoord initiatief om de wegwerpcultuur tegen te gaan)
– 2 consumptiebonnen bij elke thuiswedstrijd

Om tijdig in orde te zijn met de inschrijving bij de K.B.V.B., vragen wij u om de betaling uit te voeren VOOR 16 juni 2018! Zodoende bent u meteen zeker van de reservatie bij een van onze ploegen want onze club is omwille van diverse redenen erg gegeerd.

Een eventueel bijkomende paar kousen KMVK is steeds te koop aan de toog in de kantine, mits contante betaling ter plaatse. Eventuele extra kledijbestellingen kunnen gebeuren via de website van de club via het klikken op de afbeelding “clubshop”.

Trainingsballen zullen beschikbaar zijn op de club.

Het verschuldigde bedrag dient overgeschreven te worden op het rekeningnummer BE62 0682 2186 1861 van KMVK met vermelding “lidgeld 18-19 + naam van de speler + geboortejaar”.
Wij aanvaarden geen contante betalingen !!

Via e-mail kan u ons steeds bereiken via bestuur@kmariaburgvk.be ; of bij de secretaris marianne.martinet@telenet.be

PS voor praktische tips tav het seizoen ’18-’19 verwijzen ze graag naar deze infopagina