Lidgelden

LIDGELDEN

EXCELSIOR MARIABURG
V.Z.W K.B.V.B. : 5357

Beste spelers, beste ouders,

Binnen onze club wordt er zeer hard gewerkt aan de uitbouw van de nieuwe fusieclub EXCELSIOR MARIABURG. Het komende seizoen maken we er alvast werk van om van beide clubs één grote voetbalfamilie te maken. Wij danken jullie alvast ook reeds voor jullie massale aanwezigheid op onze Jeugd Infoavond.

Ook de komende seizoenen zal onze nieuwe fusieclub fors investeren in de verbetering van de infrastructuur op onze campussen Zwemdok en Rustoord. Om reden van de geplande investeringen alsook de toegenomen onkosten voor het betalen van vrijwilligerswerk, de stijgende energiekosten enz… hebben wij het lidgeld vastgelegd volgens onderstaande info:

Jaarlijkse bijdrage
De jaarlijkse bijdrage 2019-2020 voor de spelers
Voor U6 : 160€ (incl bal) 
Vanaf U7 : 260,00 € (icl onderstaand pakket)

Een tweede speler van dezelfde familie betaalt vanaf U7 : 200,00 €
Een derde, vierde, enz.: 170 /150 €
Alle nieuwe leden betalen een eenmalige kost van 20 euro extra voor inschrijving K.B.V.B.
(niet van toepassing voor spelers die van KFC Exc Kaart komen)

In het inschrijvingsgeld (vanaf U7) zijn begrepen: 

  • Uitgangstrainer EXCELSIOR MARIABURG twv €55 (voor nieuw aangesloten spelers / spelers komende van KFC EXC KAART). (*)
  • Witte short
  • 1 paar voetbalkousen
  • een drinkbus “EXCELSIOR MARIABURG”
  • 1 consumptiebon bij elke thuiswedstrijd (vriendschappelijk, competitie, beker,…)
  • was van het shirt door de club

(*) Alternatief voor wie reeds een blauwe Mariaburg trainer heeft : EXCELSIOR MARIABURG sweater of sportzak

Trainingsballen zullen beschikbaar zijn op de club.

Pasdagen
Pasdagen worden door onze club voorzien op volgende momenten :

  • woensdag 5 juni van 17 tot 20 uur CAMPUS ZWEMDOK
  • zaterdag 8 juni van 10 uur tot 15 uur CAMPUS ZWEMDOK

Indien U niet aanwezig kan zijn op de pasdag en toch reeds lidgeld betaald heeft, gelieve dan met de ouders van één van uw ploeggenoten af te spreken voor de bestelling. Zo vermijdt u dat de levering van het pakket vertraging oploopt.

Het kledingpakket wordt pas besteld na betaling van het volledige lidgeld.

Spelers die hun lidgeld laattijdig betalen zullen het voorziene pakket sowieso later ontvangen.

Het verschuldigde lidgeld dient uiterlijk 01 juni 2019 overgeschreven te worden op rekening nummer BE60 0689 3424 0470 op naam van EXCELSIOR MARIABURG met vermelding “lidgeld 19-20 + naam van de speler + geboortejaar”. Betaling van het lidgeld kan desgewenst ook gebeuren op de pasdag zelf via bancontact

Wij aanvaarden geen contante betalingen !!

Enkel door een tijdige betaling van het lidgeld kan een plaats in één van onze teams voor volgend seizoen gegarandeerd worden. Nieuwe leden zullen vanaf 11 juni de mogelijkheid hebben om de plaatsen in te nemen van spelers die geen lidgeld voor het seizoen 2019-2020 betaald hebben (en waarvan onze club dus vermoedt dat zij volgend seizoen niet meer bij onze club zullen voetballen. Hopende op uw begrip en vlotte samenwerking, wensen we jullie het komende seizoen alvast nog veel plezier toe in onze nieuwe fusieclub.

BESTUUR EXCELSIOR MARIABURG