Sportieve visie

SPORTIEVE VISIE MARIABURG

DOELSTELLING

 De werking van K. Mariaburg VK stelt in deze brochure zijn vernieuwde aanpak voor in het kader van zijn jeugdopleiding. De gids is bestemd voor de jeugdcoördinatie, trainers, afgevaardigden, spelers en ouders. Het geeft een duidelijke toelichting over de visie van onze club en de wijze waarop er binnen K. Mariaburg VK in jeugdopleiding wordt voorzien. Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om een aantal afspraken en leefregels mee te delen, want zoals in elke leefgemeenschap dienen er een aantal afspraken gemaakt te worden opdat de goede werking van de vereniging niet in het gedrang komt. De goede naam die de club reeds jaren draagt willen we verder zetten, met name onze eigen jeugd laten doorstromen tot in het eerste elftal. Dit hebben we te danken aan een geheel van degelijke opleiding en begeleiding binnen onze club. Onze doelstelling is vrij eenvoudig: zoveel mogelijk eigen producten laten aantreden in het eerste elftal en dit op een zo hoog mogelijk niveau. Om deze eigen jeugdspelers klaar te stomen voor ons eerste elftal is een kwaliteitsvolle en goed uitgebalanceerde jeugdopleiding nodig. Wij beseffen maar al te goed  dat een aantal spelers dit uiteindelijke doel niet zullen halen. Voor de spelers die het eerste elftal niet bereiken, staan er twee reservenploegen ter beschikking. Ook zij kunnen van dezelfde opleiding genieten en zullen heel wat opsteken van deze opleiding in onze club. In elke jeugdreeks trachten wij een provinciaal en gewestelijke ploeg af te vaardigen. We willen dit doen door verantwoorde trainingsmethodes te hanteren, volgens een uitgekiend leerplan. Om de voetbalkunde over te brengen op onze jongeren doen wij zoveel mogelijk beroep op ervaren en bezielde trainers. Deze zullen onze jeugdspelers de voetbalkennis en techniek bijbrengen zoals besproken in deze brochure. Degelijke begeleiding,naleven van afspraken, discipline en teamgeest zijn beginselen die uiterst belangrijk zijn binnen onze jeugdwerking. Wij hechten enorm veel belang aan het imago van onze club en de uitstraling in de regio. Laten we samen werk maken van deze vernieuwde aanpak.

DE VISIE VAN DE CLUB

De speler staat centraal  

PLEZIER

– steun en vertrouwen geven
– supporteren ( aanmoedigen en vertrouwen geven)
– luisteren en bereikbaar zijn
– geen druk naar resultaat

SPEELGELEGENHEID

– wie traint en zich aan de regels houdt, moet spelen m.a.w. iedere speler:
– speelt minimum een halve wedstrijd ( uitzondering 1e elftal)
– moet regelmatig aan de aftrap verschijnen
– de positie op het veld hangt af van :
-de categorie waarin hij/zij speelt: vanaf U13 wordt rekening gehouden met de specifieke kwaliteiten van de speler, onder U13 wordt geroteerd op verschillende posities
– de ontwikkeling als voetballer ( bv: een speler die werkt aan zijn verdedigende kwaliteiten, moet ook eens in een aanvallende of andere positie geplaatst worden)

LEERPLAN

– op basis van de psychologische , psychomotorische en lichamelijke ontwikkeling van de speler , m.a.w. wat moeten de spelers kunnen op welke leeftijd:
– u6-u10: ontdekken van de bal ( coördinatieoefeningen)
– u11-u15: verwerven van technische en tactische basisvaardigheden ( passing, controle,….)
– u17-u21 : functioneren in ploegverband ( systeem in balbezit en balverlies)

OEFENSTOF

– uitdagend : aangepast aan het niveau van de groep en hun leeftijd
– gevarieerd: alle aspecten van het voetbal moeten aan bod komen
– doelgericht: wedstrijdvormen, oefenvormen gekozen ifv een basisvaardigheid of een spelprobleem.

LEERPROCES

– zelfontdekking: de speler moet het probleem zelf leren zien en ook oplossen
– gerichte coaching: de speler helpen het probleem te zoeken en op te lossen
– amuseert het kind zich?
– maakt het kind progressie in zijn ontwikkeling als voetballer

Hierop wordt door trainers een evaluatie uitgevoerd.

OPVOEDING

– het gedrag op en naast het veld
– verantwoordelijkheid krijgen ( kleding, materiaal, tijd,…)
– rekening houden met anderen ( ploegsport)

INDELING

– op basis van de kalenderleeftijd ( categorieën) Vanaf U11 wordt er rekening gehouden met de specifieke kwaliteiten van de speler op basis van het behaalde spelniveau tijdens de training en/of wedstrijd bepaald door:
– ontwikkeling als voetballer op technisch– tactisch vlak
– ontwikkeling als kind op psychologisch en lichamelijk vlak Het doorschuiven wordt besproken en beslist door het jeugdcoördinatieteam
(dwz dat een 10-jarige reeds ingedeeld kan worden bij de U13).
Een sfeer van amusement verhoogt het zelfvertrouwen en dus ook de prestatie.
Door een speler op verschillende posities te plaatsen, komt hij terecht in nieuwe spelsituaties , waarin hij steeds op zoek moet gaan naar de juiste keuzes.
Op die manier kan hij evolueren tot een completere voetballer.
Op termijn moeten spelers kunnen functioneren in een ploeg zonder de hulp van een coachende trainer. Onze taak bestaat er dus in om er “ verstandige” voetballers van te maken, die zelf beslissingen kunnen nemen.
Als onze doelstelling bereikt wordt, dan zal het klassement automatisch volgen.
Spelers die tussen twee niveaus hangen, kunnen in een beurtrolsysteem worden ingeschakeld (doorstroming) m.a.w één of meerdere spelers kunnen in de loop van het seizoen zowel bij hun eigen elftal als bij verschillende teams spelen, na overleg met het jeugdcoördinatieteam.

Spelconcept

Voordelen naar de ontwikkeling als voetballer: de speler leert…..
– spelsituaties herkennen
–  juiste keuzes maken naargelang de spelsituaties
–  initiatief nemen
– collectief denken
– communiceren
– zich concentreren
– het geheel van 11 spelers is groter dan de som van 11
– vlugge omschakeling van balbezit naar balverlies en omgekeerd
– economischer bewegen ( verdeeld inspanningen)
– verzorgde opbouw van achteruit ( geen lange bal , doelman voetbalt mee van achteruit)

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

Jeugdcoördinatieteam  

–  Algemeen coördineren, sturen en adviseren en verder ontwikkelen van de sportief-technische beleidslijnen om de kwaliteit van de jeugdopleiding te waarborgen of te verbeteren
–  Coördineren en adviseren van de jeugdploegen en jeugdtrainers: begeleiden , beoordelen trainers, verzorgen kennisoverdracht, helpen bij het oplossen van problemen,…
–  Communicatielijn tussen bestuur en trainers
–  Algemene sportieve coördinatie van de trainers, teams, trainingen, trainingsvelden.
–  Deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen
–  Heeft volledige verantwoordelijkheid mbt het sportieve gedeelte, binnen het afgesproken spel en trainingsconcept
–  Volgen van trainingen en wedstrijden
–  Bepaalt in samenspraak met de betrokken trainers de ploegindeling
–  Bepaalt in samenspraak met betrokken trainers en spelers- ouders : eventuele doorschuivingen
–  Beheert de evaluaties van trainers en spelers

Trainer ALGEMEEN
– Zal de zijn/haar toegewezen ploeg trainen en coachen volgens de afspraken gemaakt in het opleidingsplan
– Wordt gesteund door het coördinatorenteam. Zal zich bij onderlinge problemen wenden tot het bestuur
– Onderhoud contacten met het bestuur, de coördinatoren, afgevaardigden, ouders en spelers.
– Is aanwezig op de bijeenkomst van de jeugd en sportieve vergaderingen.
– Zal in samenspraak met coördinatoren en de trainers van dezelfde categorie de spelers indelen per ploeg. Hierbij zal volgende basisregel gelden: Per leeftijdscategorie zullen de betere spelers spelen in de A ploeg, dan B ploeg,… ( vanaf de categorie U11).
– Zal om deze indeling mogelijk te maken gezamenlijk per leeftijdscategorie trainen in de maand augustus.
– Een eerste indeling zal er gebeuren tegen begin september. Deze is NIET definitief voor het lopende seizoen.
– Er zal een evaluatie gebeuren door de trainers van de betrokken categorie en het coördinatorenteam en dit halfweg het seizoen ( voor de winterstop).
Evaluatieformulieren dienen vertrouwelijk behandeld te worden en zijn enkel ter inzage van de desbetreffende trainers en het coördinatorenteam.
Ouders kunnen inzage krijgen in deze formulieren , na afspraak.
– In principe worden er geen spelers voor langere tijd ( meer dan twee opeenvolgende wedstrijden) doorgeschoven naar een hogere reeks, zonder dit te bespreken met het coördinatorenteam.
– Zal de hem toegewezen spelers bij aanvang trainingen van een nieuw seizoen persoonlijk aanspreken en hem/haar de juiste coördinaten van dag en uur training + telefoonnummer van trainer doorgeven.
– Zorgt door middel van trainingen en wedstrijden dat de kinderen zich op technisch, tactisch en fysiek vlak ontwikkelen en plezier hebben in het voetbalspel
– Hierbij geldt: plezier staat voorop want het zijn en blijven kinderen!
– Geeft op een positieve manier leiding aan het team tijdens trainingen en wedstrijden.
– Maakt afspraken met spelers en ouders omtrent omkleden voor en na trainingen en wedstrijden.
– Er mogen geen ouders de kleedkamer in bij het omkleden en in de rust van de wedstrijd. – Is tijdens het omkleden voor en na de trainingen en wedstrijden in de buurt van de kleedkamer . Hij draagt er zorg voor dat deze schoon en netjes worden achtergelaten en dat de douches dicht zijn ( uitwedstrijden)
– Haalt de materialen voor de trainingen en ruimt deze na de trainingen op en zorgt ervoor dat deze compleet blijven ( hesjes , ballen, pionnen) Er wordt geen materiaal meegenomen van de club op verplaatsing ( buiten opwarmballen)
– Zorgt ervoor dat er GEEN ENKELE speler in het ballenhok komt en zal er voor zorgen dat de ballen terug in de desbetreffende tas word gelegd.
– Bij afwezigheid op training en wedstrijd zal hij tijdig de ploegafgevaardigde of coördinatoren verwittigen. Geeft de nodige gegevens door ( opstelling, trainingsschema, hesjes,…)zodat alles vlot kan gaan. – Is het eerste aanspreekpunt voor zijn elftal.

DE GEDRAGSCODE De spelers UITRUSTING

– een voetbaltas KMVK
– proper schoeisel voor alle terreinen
– kledij voorzien voor alle weersomstandigheden ( trainer,regenvest)
– scheenbeschermers, voetbalkousen,broekje, douchegerief,….
– trainingspak bij de wedstrijd
– de identiteitskaart vanaf miniemen voor wedstrijd. ( Identiteitskaart niet aanwezig voor de aanvang van de wedstrijd = niet deelnemen aan de wedstrijd)

ACCOMMODATIE EN MATERIAAL

– kleedkamers proper houden ( legen flessen, tape,.. in de vuilbak)
– alle doelen moeten na de laatste training op hun plaats gezet worden

TIJD
– de trainer zo vlug mogelijk verwittigen bij afwezigheid bij training en wedstrijden , met een reden
– 15 minuten op voorhand aanwezig zijn op de training
– bij thuis en uitwedstrijden moet iedereen stipt op het vooraf besproken uur, aanwezig zijn – spelers die dichtbij wonen, kunnen
– mits verwittigen
– rechtstreeks gaan op verplaatsing

GEDRAG

– beleefd zijn ( tegenover trainer, scheidsrechter, mede en tegenspelers, ouders,….) zowel op als naast het terrein. Spelers geven elkaar en de trainers een hand bij aankomst op de club.
– geeft een handdruk bij het begaan van een overtreding aan je tegenspeler
– wanneer de trainer het woord neemt, wordt er naar geluisterd
– zie de kritische benadering van de trainer als een leermoment
– volg de richtlijnen van de trainer
– durf voor je mening uitkomen , maar doe dit op een aanvaardbare manier, dus niet vanop het veld of in de kantine
– respect voor de medespelers
– traint altijd en met inzet
– draagt zorg voor het in goede staat verkeren van tenue en voetbalschoenen
– respecteert het veld en de gebouwen en houdt deze mee netjes
– draagt geen kettinkjes, horloge, ringen,… ook niet bij trainingen
– draagt scheenbeschermers
– pak zelf je tas in en controleer de inhoud ervan voor je weggaat
– sokken dienen in het Mariaburg wit-blauw te zijn.
Deze zijn verkrijgbaar in de kantine ( 12euro)
– speel met het shirt in je broek en niet met afgezakte sokken. Sokken worden omgeplooid tot onder de knie. Een eventuele slidingsbroek moet van dezelfde kleur zijn als de voetbalbroek
– nooit onopgewarmd naar doel trappen voor de training/wedstrijd
Belonen van goed gedrag heeft echter de voorkeur boven straffen.
Een ” straf ” dient direct door de trainer of begeleider te worden afgehandeld: een berisping, niet meespelen, naar huis sturen enz.
In ernstige gevallen vindt  overleg plaats met het coördinatieteam en met eventueel de ouders/verzorgers.
” Straffen ” dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden. De “ straf” dient altijd aangepast te zijn aan de leeftijd van de speler, de soort overtreding en aan de situatie waarin die werd begaan. De reden moet meteen duidelijk worden verteld.
Later kan strafvermindering worden gegeven bij goed gedrag. Vaak is het voldoende de aanstichter van niet aanvaarbaar groepsgedrag direct aan te spreken op zijn gedrag.

Bijkomende info voor trainingen:

• Aanwezig 15 min voor het voorziene trainingsuur.
• Trainingsklaar (kledij / schoeisel) op voorziene uur wachten in kleedkamer tot je wordt opgehaald door trainer
• Iedereen traint met lange broek bij winterweer ( temperatuur lager dan 10 graden)
• Persoonlijke dranken mogen meegebracht worden, maar mogen enkel in de door de trainer voorzien drankmomenten gebruikt worden

De ouders.

Ouders, grootouders, vrienden en kennissen van onze jeugdspelers zijn uiteraard van harte welkom. Ze betekenen een stimulans en een extra motivatie voor de jongeren om tijdens de wedstrijd zich in te zetten.
De interesse die u laat blijken in de hobby die uw (klein)kind beoefent, kan de algemene ontwikkeling alleen maar ten goede komen.
Veel toeschouwers zorgen ook voor extra sfeer en aanmoedigingen bij het jeugdvoetbal. Ook hebben wij de hulp van u als ouder nodig voor het vervoer naar uitwedstrijden.
Mogen wij vragen om bij het aanmoedigen van uw kind enkele toch niet onbelangrijke items niet uit het oog te verliezen :
• Positieve opstelling, benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk
• Maak je kind duidelijk dat sport meer is dan “winnen en verliezen”, gezondheid, vriendschap, groepsgeest, samenhorigheid, zijn zeker zo belangrijk.
• Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer. Het is de trainer die bepaalt wie er speelt en welke positie de speler bekleedt.
• Na afloop van de wedstrijd, ook bij verlies, een sportieve houding aannemen en geen afbrekende commentaren te leveren ten opzichte van speler(s), tegenpartij, trainer, afgevaardigden en scheidsrechter.
• Hou steeds voor ogen : sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen. Indien u niet eens bent met bepaalde zaken en of beslissingen binnen K. Mariaburg VK, of er is iets niet duidelijk, bespreek dit dan met het coördinatieteam.
In de loop van het seizoen worden er binnen de schoot van onze club een aantal activiteiten georganiseerd. Uw inbreng, hulp, ideeën, … zijn altijd welkom en kunnen het clubleven alleen maar ten goede komen.
Aarzel daarom niet om iemand van de clubleiding aan te spreken.
Uw inzet draagt er toe bij dat de organisatie slaagt. Het is verboden spelers te betalen voor hun prestaties
(bv. gescoorde doelpunten).

DENK ERAAN DAT VOETBAL EEN TEAMSPORT IS EN ZEKER NIET EEN INDIVIDUELE SPORT.

DRUGSBELEID: BIJ GERUIK -> EINDE CARRIÈRE OP KMVK

2 Responses to Sportieve visie

 1. Ooms Nick says:

  Beste,

  Ik heb een zoon van 13 jaar (27/02 -> 14 jaar) en hij zou graag starten met voetbal.

  Hij heeft nog geen ervaring in voetbal.

  Zou hij kunnen starten om bij jullie te trainen? Of mag hij eens komen proberen.

  En hoe gaat dit juist in zijn werk?

  Dank u.

  Tamara Ooms

  0472/52.67.27

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.