Tag Archives: lidgelden

Vergeet niet je lidgeld te betalen!

Een kleine herinnering: vergeet niet je lidgeld tijdig te betalen! Uiterlijk tegen de pasdagen (van 5 en 8 juni) dient het lidgeld betaald te zijn voor het seizoen 2019-2020. Op de pasdagen zal ook een betaling per bankcontact mogelijk zijn. … Continue reading

Posted in Bestuur | Tagged | Leave a comment

Vergeet uw lidgeld niet te betalen VOOR 16 juni uiterlijk!

Beste spelers, beste ouders, Rekening houdend met de verplichtingen naar de K.B.V.B. en Voetbal Vlaanderen aangaande de bondsbelasting en om onze administratie vlot te laten verlopen, zijn de volgende punten van groot belang: Jaarlijkse bijdrageOm reden van de geplande investering … Continue reading

Posted in Bestuur | Tagged | Leave a comment

Vergeet niet je lidgeld te betalen!

Volgend weekend start het seizoen 2016-2017! We willen alle spelers erop attent maken dat wie zijn lidgeld niet betaald heeft ook NIET kan spelen! Dus als je betaling nog niet hebt doorgevoerd, gelieve dan bovenstaande link te volgen en dit … Continue reading

Posted in Bestuur | Tagged | 1 Comment

Heb je je lidgeld al betaald?

Dringende oproep aan iedereen om ASAP het lidgeld te betalen. Wie niet tijdig betaald heeft is niet verzekerd en mist de seizoenstart. Trainers en delegees zullen je hier ook persoonlijk op aanspreken! Stel dit niet verder uit en breng dit … Continue reading

Posted in Bestuur | Tagged | 4 Comments

Lidgeld KMVK

Stortingen van lidgelden spelers, kunnen gebeuren op rekeningnummer van de club    “ING 320-0035813-90”. Naam, voornaam, geboortedatum en seizoen dienen in rubriek mededeling vermeld te worden.

Posted in Bestuur | Tagged | Leave a comment

Aan al onze spelers en ouders

Deze week wordt er aan alle spelers een brief rondgestuurd met wat nuttige tips voor het komende voetbalseizoen. Ook de te betalen lidgelden (voor 1 september) staan er in vermeld. Voor de ouders van duivels en preminiemen wordt er ook … Continue reading

Posted in Bestuur | Tagged , | 1 Comment